Aviz al Comitetului consultativ în materie de concentrări adoptat la reuniunea din 5 decembrie 2008 cu privire la un proiect de decizie privind cazul COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Raportor: Suedia