Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora (versiune codificată) (COM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))