Cauza C-489/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hof van beroep te Gent (Belgia) la 30 noiembrie 2009 — Vandoorne NV/Belgische Staat