Întrebare scrisă E-2341/07 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Imigranţii ilegali şi Frontex