Întrebare scrisă E-007501/11 Marc Tarabella (S&D) adresată Comisiei. Problemele întâmpinate de utilizatorii comerțului electronic transfrontalier