Avizul Comitetului Regiunilor privind Strategia de extindere și principalele provocări 2007-2008 — Țări candidate