Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts) Text cu relevanță pentru SEE