COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEANîn conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europeneprivind poziția adoptată de Consiliu în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)