Kommissionens forordning (EF) nr. 997/2008 af 14. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager