Nařízení Komise (ES) č. 997/2008 ze dne 14. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny