Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (Versiune codificată) COM(2006) 651 final — 2006/0216 (COD)