Cauza T-10/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2007 — Portela & Companhia/OAPI — Torrens Cuadrado și Gilbert Sanz (Bial) ( Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative Bial — Marcă națională verbală anterioară BIAL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Dovada existenței mărcii anterioare — Coexistența unor mărci anterioare — Motiv care modifică obiectui litigiului — Probe prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului — Cheltuieli efectuate în fața diviziei de opoziție )