Regulamentul (CE) nr. 824/2007 al Consiliului din 10 iulie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare autonome pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2007-2009 (Text cu relevanță pentru SEE) - Declarația Comisiei și a Consiliului