Întrebare scrisă E-5167/07 adresată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Comisiei. Ajutor financiar acordat companiei Panrico