Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a programului Cultura 2000