Întrebare scrisă E-2804/07 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Galileo