Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Ιουνίου 1987.