2009/549/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 13. jūlijs ), ar ko izvirza Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupas Uzraudzības padomes dalībnieka ar pieredzi sabiedriskajā politikā kandidatūru