2009/549/EÜ: Komisjoni otsus, 13. juuli 2009 , Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma järelevalvenõukogu avaliku poliitika valdkonna liikme kandidaadi esitamise kohta