2007/35/CE: Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2007 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, privind extinderea dispozițiilor Acordului de parteneriat și cooperare la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea acordului bilateral cu privire la produsele textile