Regulamentul (CE) nr. 1206/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe de import solicitate între 24 și 28 noiembrie 2008 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale