Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/39/EL, 12. august 2013 , millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega EMPs kohaldatav tekst