Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de13 decembrie 1989.