Întrebare scrisă E-4495/09 adresată de Michail Tremopoulos (Verzi/ALE) Comisiei. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din creşterea animalelor