Mededeling van de Commissie het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio´s - De strategie voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven {SEC(2007) 1112}