Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Strategien for regionerne i den yderste periferi: resultater og fremtidsudsigter {SEK(2007) 1112}