Regulamentul (CE) nr. 448/2009 al Comisiei din 28 mai 2009 de stabilire a unui procentaj de acceptare pentru eliberarea de licențe de export, de respingere a cererilor de licențe de export și de suspendare a depunerii de cereri de licențe de export pentru zahăr peste cotă