Zadeva C-164/09: Tožba, vložena 8. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki