Komission päätös (EU) 2020/1301, annettu 17 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta