Partnerattiecību nolīgums ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku