Avizul Băncii Centrale Europene din 7 august 2008 cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 98/26/CE și a Directivei 2002/47/CE (CON/2008/37)