Întrebare scrisă E-9521/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) adresată Comisiei. Asigurări de sănătate uniforme pentru cetățenii comunitari care au reședința în afara teritoriului Uniunii