Cauza C-321/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 februarie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht – Germania) – Procedură penală împotriva lui Karl Schwarz (Directiva 91/439/CEE — Deținerea de permise de conducere din diferite state membre — Valabilitatea unui permis de conducere emis înainte de aderarea unui stat — Retragerea unui al doilea permis de conducere emis de statul membru de reședință — Recunoașterea permisului de conducere emis înainte de emiterea celui de al doilea permis retras ulterior din cauza inaptitudinii posesorului său — Expirarea perioadei de interdicție temporară de a solicita un nou permis de conducere însoțită de o măsură de retragere a unui permis de conducere)