Statisticile privind deșeurile ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 septembrie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile, cu privire la competențele de executare conferite Comisiei (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))