Întrebare scrisă E-0825/08 adresată de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Comisiei. Discriminarea între bărbaţi și femei în materie de salarii și prime în domeniul sportiv