Rectificare la actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 316, 28.12.2007, p. 1 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 16 ; JO C 177, 12.7.2008, p. 9 ; JO C 200, 6.8.2008, p. 10 ; JO C 331, 31.12.2008, p. 13 ; JO C 3, 8.1.2009, p. 10 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 10 ; JO C 64, 19.3.2009, p. 20 ; JO C 99, 30.4.2009, p. 7 ; JO C 229, 23.9.2009, p. 28 ; JO C 263, 5.11.2009, p. 22 ; JO C 298, 8.12.2009, p. 17 ; JO C 74, 24.3.2010, p. 13 ; JO C 326, 3.12.2010, p. 17 ) ( JO C 355, 29.12.2010 )