Întrebare scrisă E-3650/09 adresată de José Ribeiro e Castro (PPE-DE) Comisiei. Agricultură: fonduri neutilizate de Portugalia (2005)