Întrebare scrisă E-4723/07 adresată de Caroline Lucas (Verts/ALE) Comisiei. Impactul creşterii animalelor 1: calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate creşterii animalelor, bazată mai degrabă pe consumul la nivel european decât pe producţie