Întrebare scrisă E-4528/07 adresată de Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) Comisiei. Statutul asistenţilor de limbi străine