Întrebare scrisă E-5774/07 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Finanţarea publică a sistemului de asigurări sociale