Asia C-331/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 (Rechtbank Amsterdamin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — K. D. Chuck v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Vanhuuseläke — Työntekijä, joka on jäsenvaltion kansalainen — Sosiaaliturvamaksut — Eri kaudet — Eri jäsenvaltiot — Vakuutuskausien laskeminen — Eläkehakemus — Asuinpaikka kolmannessa valtiossa)