Kohtuasi C-331/06: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. aprilli 2008 . aasta otsus (Rechtbank Amsterdam'i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — K. D. Chuck versus Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Vanaduskindlustus — Liikmesriigi kodanikust töötaja — Sotsiaalkindlustusmaksed — Erinevad perioodid — Erinevad liikmesriigid — Kindlustusperioodide arvutamine — Pensionitaotlus — Elukoht kolmandas riigis)