Întrebare scrisă E-002122/11 Francisco Sosa Wagner (NI) adresată Comisiei. Răspunsul Comisiei cu privire la funcționarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)