Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5490 – MOL/INA) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE