Regulamentul (CE) nr. 605/2008 al Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind certificatul de control pentru importurile din țări terțe, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)