Întrebare scrisă E-6592/08 adresată de Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) Comisiei. Înalta tehnologie