Cauza F-39/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iulie 2009 — Lebedef/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Concediu anual — activități de reprezentant al personalului — Detașare într-o activitate cu jumătate de normă în vederea reprezentării sindicale — Activități de reprezentare statutară — Absență nemotivată — Deducere din dreptul la concediu anual — Articolul 60 din statut)