Întrebare scrisă E-3795/09 adresată de Ingeborg Gräßle (PPE) Comisiei. Gestionarea cazurilor de corupţie în cadrul OIB - întrebare suplimentară privind întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-3721/07