Poziția comună (CE) nr. 3/2008 din 20 decembrie 2007 adoptată de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și de modificare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE și 2000/60/CE