Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 septembrie 2012 Hotărârea Curții (Camera a patra) din 6 septembrie 2012.#DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA împotriva Administration des contributions en matière d’impôts.#Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de tribunal administratif (Luxemburg).#Libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Legislație fiscală — Impozit pe avere — Condiții de acordare a beneficiului reducerii impozitului pe avere — Pierderea calității de persoană supusă la plata impozitului pe avere ca urmare a transferului sediului social într-un alt stat membru — Restricție — Justificare — Motive imperative de interes general.#Cauza C-380/11.